Welkom op de Atlas van de Eindhovense Ondergrond

De Atlas van de Ondergrond Eindhoven brengt het Eindhovense stukje van de ondergrond in kaart. Het vertelt het verhaal van de Eindhovense ondergrond en maakt door middel van interactieve kaarten, infographics, foto's en teksten inzichtelijk wat doorgaans ongezien blijft.

Inleiding

Al jaren wordt alles boven de grond goed ontworpen en is de ondergrond volgend. Alles wat de mens niet wil zien, zoals leidingen en parkeergarages, zijn onder de grond weggestopt. Langzamerhand raakt de ondergrond overvol en ontstaat er chaos op sommige plaatsten in (bijvoorbeeld het centrum van) Eindhoven. Zo is in delen van het centrum van Eindhoven geen plaats meer om bomen te planten. De afbeelding hieronder, weergeeft de processen die zich onder de grond afspelen.

De Eindhovense ondergrond

De Eindhovense ondergrond.Infographic gemaakt door: Ken Arts.

Dit vraagt meer creativiteit over hoe met onze ruimte om te gaan. Niet alleen boven de grond, maar juist ook onder de grond. Zo biedt de ondergrond ons diverse (natuurlijke) kwaliteiten en functies, zoals drinkwater, stabiliteit en energie. Niet alle ondergrondse en bovengrondse functies zijn naast of boven elkaar mogelijk. Bij ingrepen in ondergrond moeten we steeds vaker afwegingen maken. We zoeken hierbij naar een balans tussen beschermen, benutten en verbeteren. Dat is in essentie waar het om draait bij een duurzaam gebruik van de ondergrond. De Atlas van de Ondergrond Eindhoven laat de locatie van objecten en processen in de ondergrond in relatie tot de verschillende kwaliteiten en functies zien om knelpunten in het ruimtelijk beleid te voorkomen. Het is voor initiatiefnemers een bruikbaar instrument bij de ontwikkeling naar een duurzaam Eindhoven

Leeswijzer

De Atlas van de Ondergrond Eindhoven bestaat uit verschillende hoofdstukken, of wel tabbladen. Onder elk tabblad zijn verschillende functies en kwaliteiten van de ondergrond die in Eindhoven een rol spelen beschreven. Een overzicht hiervan is opgenomen onder tabblad “Kwaliteiten”. Onder het tabblad “Draagkracht” is de wijze waarop de ondergrond in Eindhoven en omgeving is opgebouwd beschreven. Ook het grondwater heeft belangrijke functies. Deze vindt u terug onder het tabblad “Grondwater”. Functies in relatie tot gezondheid (zoals bodemverontreiniging en een gezond bodemleven) komen aan bod onder tabblad “Gezondheid”. Onder het tabblad “Energie” zijn de verschillende vormen van bodemenergie beschreven. Kabels- en leidingen, groen en ondergrondse bouwwerken nemen relatief veel ruimte van de ondergrond in beslag. Onder het tabblad “Gebruik” gaan we hierop in. De geschiedenis van de ondergrond en het ontstaan ervan zijn beschreven onder tabblad “Historie”. Tot slot vindt u onder tabblad “Colofon” contactmogelijkheden, diverse links naar relevante websites en de WMS van de diverse kaartlagen.

Gebruik

De Atlas van de Ondergrond van Eindhoven is op verschillende devices (desktop, laptop, tablet en smartphone) te raadplegen, maar komt het best tot zijn recht op een desktop of laptop. Afhankelijk van het gebruikte device, kunt u de verschillende objecten in de interactieve kaarten met de muis aanklikken of met uw hand aanraken. Vervolgens verschijnt er een pop-up met aanvullende informatie over het betreffende object.

Rechtsboven in de kaart kunt u de Legenda uitklappen, door op het woord 'Legenda' te klikken. Het wordt aanbevolen om de meest recente versie van uw browser te gebruiken.

Kwaliteiten

De ondergrond kent verschillende kwaliteiten functies. Deze zijn grofweg te verdelen in vier soorten:

  • Draagkwaliteiten
  • Productiekwaliteiten
  • Regulatiekwaliteiten
  • Informatiekwaliteiten

In de bijgaande afbeelding zijn de kwaliteiten en functies die in Eindhoven een rol spelen weergegeven. Meer informatie over een bepaalde kwaliteit krijgt u door op het betreffende icoontje te klikken.