Welkom

Vraagt u een hypotheek aan of koopt u een stuk grond? Soms stellen financieringsmaatschappijen en banken bij de verstrekking van een hypotheek de eis dat bepaalde gegevens van de gemeente schriftelijk worden aangeleverd. Voorbeelden hiervan zijn gegevens over de aanwezigheid van een (gesaneerde) olietank en eventuele bodemverontreiniging.

Bodeminformatie

Informatie over de bodemgesteldheid en de aanwezigheid van een (gesaneerde) ondergrondse olietank kunt u nu gemakkelijk zelf 24/7 online opvragen. Het rapport wordt direct voor u gegenereerd. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.

Let op:

Het betreft geen “schone grond” verklaring voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Maar informatie over de aanwezige bodemonderzoeken.